Når vinteren banker på døren

Vil du være sikret en god og professionel snerydning og saltning så kontakt DBJ Service. Vi udfører snerydning for både private, virksomheder, boligforeninger og grundejerforeninger. Alt efter sneens beskaffenhed og mængden af den, kan vi rydde med enten skovl, sneslynge eller fejemaskine på minilæsseren.  Snerydning foregår altid på timepris, som er kr. 450,- ex. moms.

Undgå nabo skænderier over snerydning 

I nogle foreninger går snerydningen på runde. Desværre skaber det ofte interne konflikter beboerne imellem. Årsagen til dette kan være alt fra dårlig kommunikation og “ulige” fordeling, grundet det utilregnelige vejr i Danmark. 

Kort sagt så kan det let og ofte skabe problemer internt. Så lad os redde nabofreden for jer og klare snerydningen.

Stilhed før snestormen

Er der dårligt vejr på vej, så tag kontakt til os, så vi kan komme forbi og rydde sneen fra fortov og indkørsel. For når først sneen har ramt, er det ikke sikkert vi kan komme forbi med kort varsel. 

Vi udfører snerydning på timepris og der kan laves aftale om fjernelse af snedynger eller andre former for opgaver.   

Regler for snerydning

Som grundejer har du ansvaret for at der der bliver ryddet for sne på fortovet foran din bolig eller dit erhverv. Men vidste du også, at det også er dit ansvar at rydde de øvrige adgangsveje på din matrikel og at du skal sørge for, at der ikke hænger istapper eller snedynger fra taget? 

Hvis en forbipasserende, en kunde, posten eller skraldemanden  kommer til skade på grund af dette, er det nemlig dig som grundejer der står til ansvar. Det er derfor vigtigt, at du kender til de forskellige regler for snerydning på din grund, samt de øvrige pligter som vinteren bringer. 

Du kan nemlig ikke blot nøjes med at rydde fortovet foran din grund eller bolig. Det er også dit ansvar at sørge for at få ryddet sneen fra indkørsel, trapper, stier samt andre steder, hvor man færdes. Herudover er en essentiel del af snerydningen også, at sørge for at forebygge glatte områder. Dette gøres ved at strø salt, grus, sand eller lignende på fortov og alle andre adgangsveje på din matrikel.

Overholdes dette ikke, vil tilskadekomne på din grund kunne forlange erstatning for eksempelvis svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste. 

Hvornår skal du rydde sneen på din grund

Der er lidt forskellige regler for, hvornår der skal være ryddet for sne. Det kommer blandt andet an på, om du bor i byzone eller landzone. Som udgangspunkt skal du fjerne sne fra adgangsveje i tidsrummet mellem kl. 7 og 22. 

Kontakt

Brian Jensen